Illetmény számfejtési feladatok:

közalkalmazotti, illetve egyéb jogviszonyban állók illetményének, juttatásainak számfejtése, a kifizetési jogcímeket terhelő különböző levonások teljesítése, a szükséges nyilvántartások rendjének kialakítása, vezetése
jóléti juttatásokkal kapcsolatos ügyek intézése, rögzítése, számfejtése,
kiegészítő adatszolgáltatás a főkönyvi feladáshoz.

Társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos feladatok:

társadalombiztosítási ügyintézés, a szükséges nyilvántartások vezetése
táppénzes ellátásra való jogosultság elbírálása, az e jogcímű kifizetések
számfejtése, folyósítása
nyugdíjba vonulók nyugdíj előkészítése

Általános feladatok:

bevallások, adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítése
statisztikai jelentések készítése a felügyeleti szerv és hatóságok részére
adatszolgáltatás az egyetem vezetése számára
közreműködés a féléves és éves szöveges beszámoló összeállításában
személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos munkáltatót terhelő kötelezettségek teljesítése.
magánnyugdíj pénztár, önkéntes nyugdíjpénztár ügyek intézése,
START kártyával foglalkoztatottak nyilvántartása,
megbízási szerződések analitikus nyilvántartása.