Nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok:

a beszámoló jelentések alapjául szolgáló, a Számviteli törvényben, valamint a költségvetési szervekre vonatkozó egyéb jogszabályokban elrendelt részletességű analitikus vezetése,
általános forgalmi adó analitikus adatai alapján – a számviteli szintetikus nyilvántartásokkal való egyezőség biztosítása mellett – a bevallás elkészítése a törvényi előírásoknak megfelelően,
gazdasági események nyilvántartása, az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszer, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitel megtervezése, alkalmazása és ellenőrzése
gazdálkodási kérdésekben a szervezeti egységek munkájának segítése
a gazdálkodás területét érintő jogszabályi változások, belső szabályzatok és az adatszolgáltatás változása miatt az EGIR rendszert érintő változások figyelemmel
kísérése, érintettek tájékoztatása, oktatása
a EGIR rendszerben történő adatrögzítés, adatfeldolgozások szabályszerűségének
és naprakészségének biztosítása
NEPTUN hallgatói rendszer pénzügyi moduljának a EGIR rendszerrel való kapcsolat biztosítása,
szerződések teljes körű nyilvántartása,
bevételi és kiadási kötelezettségvállalások rögzítése,
kapcsolattartás az irányító hatóságokkal,

Pénzügyi, pénzellátási feladatok:

pénztárak működtetése, a biztonságos pénzkezelés és ellenőrzés feltételének megteremtése
pénzforgalom nyilvántartása, egyeztetése,
házipénztár útján a készpénzfizetési kötelezettségek teljesítése, készpénz
biztosítása,
kapcsolattartás a kincstárral, külső szervekkel,
közbeszerzéssel kapcsolatos pénzügyek intézése,
hivatalos külföldi utazásokkal kapcsolatos pénzügyi teendők ellátása,
bércsoport által készített számfejtések, valamint a hallgatók pénzbeli juttatásának
giro-rendszeren keresztül történő utalása,
kimenő számlák elkészítése, tartozások nyomon követése, kintlévőségek
behajtása,
bejövő számlák utalványozása, rögzítése a rendszerben; pénzügyi teljesítése,