Nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok:

a beszámoló jelentések alapjául szolgáló, a Számviteli törvényben, valamint a költségvetési szervekre vonatkozó egyéb jogszabályokban elrendelt részletességű főkönyvi nyilvántartás vezetése,
főkönyvi könyvelés.
a Számviteli politikában, valamint a Leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak szerint az eszközöknek és forrásoknak az éves beszámoló analitikus nyilvántartással történő alátámasztása,
ingatlanok, épületek műszaki adatainak nyilvántartása,
immateriális javak, tárgyi eszközök, kis értékű immateriális javak, tárgyi
eszközök analitikus nyilvántartása, az EGR rendszerben történő rögzítése,
értékcsökkenés elszámolása, analitikus feladás a Pénzügyi, számviteli és pályázati
elszámolási csoport részére,
a Számviteli politikában, illetve a Leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak szerint az Immateriális javak és Tárgyi eszközök leltározása a tulajdon
védelmében és az éves beszámoló alátámasztásaként,
a leltározások hatásának számviteli rendezése (leltári többlet, illetve hiány),
gazdasági események nyilvántartása, az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszer,
valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitel megtervezése, alkalmazása és ellenőrzése
gazdálkodási kérdésekben a szervezeti egységek munkájának segítése
a gazdálkodás területét érintő jogszabályi változások, belső szabályzatok és az
adatszolgáltatás változása miatt az EGIR rendszert érintő változások figyelemmel kísérése, érintettek tájékoztatása, oktatása
a EGIR rendszerben történő adatrögzítés, adatfeldolgozások szabályszerűségének és naprakészségének biztosítása
kapcsolattartás az irányító hatóságokkal,