Nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok:

az eredeti és módosított költségvetési előirányzat nyilvántartása, a felhasználás, teljesítés figyelemmel kísérése, elemzése. A szükséges intézkedések, előirányzat módosítás kezdeményezése,
az éves elemi költségvetésben engedélyezett létszámok és személyi juttatások kiemelt előirányzata terhére foglalkoztatottak létszámának – kari, szervezeti
egységenkénti részletezésben – nyilvántartása, évközi módosításokkal történő korrigálása
keretgazdálkodó egységek által felosztott keretek egységenkénti, témaszámonkénti, forrásonkénti, kiadási jogcímenkénti nyilvántartása, felhasználások figyelemmel kísérése, a keretmódosítások, keretátadások végrehajtása, az engedélyezett keretekkel történő elszámolás nyomon követése,
saját források, térítéses képzések költségterveinek ellenőrzése a szabályzatok figyelembevételével. Javaslattétel a keretek szükség szerinti módosítására. A keretfelhasználások ellenőrzése.
témaszámok kiadásai, karbantartási rendjének meghatározása. Témaszám nyitások engedélyezése, rögzítése.
Mérlegbeszámoló, és költségvetés készítésében, tervezésében a felügyeleti szerv részére

Tervezési és tájékoztatási feladatok:

kiadási és bevételi előirányzatok megtervezése,
a Szenátus által a költségvetésben a keretgazdálkodó egységek számára jóváhagyott keretekről a keretkiértesítések elkészítése, rögzítése,
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése,
kapcsolattartás a téma-, keretgazdálkodási egység vezetőkkel, külső szervezetekkel.