Feladatok

A létesítmények beruházási, fejlesztési, korszerűsítési, felújítási, feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése, az intézmény közbeszerzéseinek megtervezése, lebonyolítása:
az intézmény éves közbeszerzési tervének elkészítése
az intézmény éves közbeszerzési tevékenységéről statisztikai összegzés elkészítése
az intézmény beruházási, fejlesztési és felújítási terveinek elkészítése
műszaki döntések előkészítése, az ehhez szükséges tervek, műszaki dokumentumok beszerzése
kiviteli tervdokumentációk elkészítése, illetve készíttetése
fejlesztések, felújítások közbeszerzéseinek tervezése, a közbeszerzések dokumentumainak előállítása, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása a Kbt. szerint.
Az elektronikus hirdetménykezelő rendszer üzemeltetése.
a Központosított Közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések megtervezése, lebonyolítása, adminisztrációja. „Terv-igény” dokumentumok elkészítése, KSZF portál kezelése.
fejlesztések, felújítások pénzügyi tervezése, kiadások alakulásának nyilvántartása ellenőrzése
részvétel hatósági eljárások, műszaki átadások lefolytatásában
adatszolgáltatások, kimutatások készítése
Nyilvántartások vezetése az ügyiratokról, dokumentációkról, a beérkező számlákról, a szükséges intézkedésekről, teendőkről, határidőkről.