Feladatok

az intézmény zavartalan működési feltételeinek biztosítása
létesítmény menedzsment rendszer üzemeltetése ( LGR/AchiFM )
nem soproni telephelyű szervezetek műszaki és üzemeltetési feladatainak koordinálása
helyiségek funkcióinak, adatainak nyilvántartása,
az egyetemi karbantartási munkák szervezése, koordinálása, ellenőrzése
éves feladatterv elkészítése
műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve elláttatása
műszaki átadás-átvétel megszervezése
garanciális és szavatossági igények érvényesítése
gáz- és villamos energia, távhőszolgáltatás, víz, szemétszállítás költségeinek optimalizálása
közüzemi szerződések karbantartása
közüzemi statisztikák készítése, adatszolgáltatás
az közüzemi szervezetekkel folyamatos partneri és szerződéses kapcsolatot tart fenn
részvétel hatósági eljárások, műszaki átadások lefolytatásában.